Concept vitale woongemeenschap. Er wordt onderzocht om in samenwerking met ZZG zorggroep en de gemeente Berg en Dal een vitale woongemeenschap te realiseren. Combinatie van wonen en zorg, wonen met een plus en levensloopbestendig wonen. Soort woningen: sociale huur, middel dure huur, dure loop en alternatieve woonvormen. 

Mijn rol: ontwikkelingsmanager
Oplevering: in ontwikkeling.